Loading...
Home / Destekler / TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK Destekleri

Ekonomi Bakanlığı tarafından yurtdışında gerçekleştirilecek olan müteahhitlik ve müşavirlik faaliyetlerini desteklemek ve özgün tasarım üreten yapan işletmelerin tanıtım, patent, tescil gibi harcamalarına destek amaçlı verilen destek programlarıdır.  

Detaylı bilgi almak ve bizimle çalışmak için hemen iletişime geçin. 

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI

1501 - TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

Firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmeyi ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bu program ile sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

1505 - ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 

Program kapsamında katma değer yaratan sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim  kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

 

KOBİ’leri Ar-Ge projesi yaparak büyümesini sağlamak için bu firmalar tarafından sunulan ilk beş projenin geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacı ile verilen bir destektir. Bu destek ile Ar-Ge kültürünün kazanılması, Rekabet gücünün arttırılması, Yeni ürünlerin ortaya çıkarılması gibi kazanımlar hedeflenmektedir.

1509 - ULUSLARARASI AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

EUREKA, ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri bu programa başvuru yapabilirler.

1511 - ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEK PROGRAMI

 

Ülkemiz için öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Diğer programlardan farkı özel sektör kuruluşlarının ülke ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla geliştirilmiş bir program olmasıdır.

1512 - GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

 

Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesidir. Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ve çağrı dokümanında belirtilen koşulları yerine getiren herkes katılabilir.