Loading...
Home / Destekler / Sanayi Bakanlığı Destekleri / Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Sanayi Bakanlığı - Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürün ticarileştirmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amacıyla Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konmuştur.

Detaylı bilgi almak ve bizimle çalışmak için hemen iletişime geçin. 
Proje Süresi: Maksimum 36 ay
Bütçe Sınırı:
Büyük İşletmelerde 2.000.000 TL Hibe
KOBİ’lerde 2.000.000 TL Hibe, 8.000.000 TL Faizsiz Kredi
Hibe Oranları:
 Yerlİ Alımlardaİthal Alımlarda
Küçük İşletmelere%50%40
Orta Büyüklükteki İşletmelere%40%30
Büyük İşletmelere%20%10
Hibe Ödemeleri: Kısmi ön ödeme ve harcadıktan sonra ödemeler
Desteklenen Proje Maliyetleri:
  • Üretime yönelik Makine/Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları
  • İşletme Giderleri
  • Kira Giderleri
  • Enerji Giderleri
  • Personel Giderleri

Ülkemizde bir çok şirket teşvik ve hibelerden yararlanmak istemektedir fakat sahip oldukları iş yükü ve içinde bulundukları rekabet ortamı yüzünden bu desteklerden etkili bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Projelerinin hangi kapsamda nitelendirilmesi gerektiği ve alınacak desteklerin hangi aşamalarla uygulanacağını bilmemektedirler.

Bu aşamada TARAFTECH Danışmanlık ülke genelinde verilen teşvikler konusunda şirketlerin bulundukları sektör ve çalışma prensiplerini göz önünde bulundurarak şirketlere gerekli tüm desteği vermektedir. Projenin başından sonuna kadar firma ile beraber olan TARAFTECH Danışmanlığın destek süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayın.