Loading...
Home / Destekler / KOSGEB Destekleri / KOSGEB - Ar-Ge İnnovasyon Destek Programı

KOSGEB - Ar-Ge İnnovasyon Destek Programı

KOSGEB ArGe İnovasyon Programı'nın amacı işletmelerin/girişimcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlamaktır.

Detaylı bilgi almak ve bizimle çalışmak için hemen iletişime geçin. 
Kimler Katılabilir: Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin, Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.
Hibe Oranı: Tüm bölgelerde %75’dir. Ayrıca projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranları % 90 (doksan) olarak uygulanır.
Bütçe Sınırı: 318.000 TL geri ödemesiz, 500.000 TL geri ödemeli
Destek Süresi: En çok 18 (on sekiz) aydır. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre alınabilir.
Başvuru Zamanı: Kısıtlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir proje için de başvuru yapılabilir. Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış ARGE ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Desteklenen Proje Maliyetleri:
  • Personel Maliyetleri
  • Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri
  • Kira Giderleri

Şirketiniz ArGe İnovasyon Uygulama Süreci İçin Uygun mu?

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip tüm KOBİ ve girişimciler bu desteğe başvurabilir.

KOSGEB tarafından projeler;
  • Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği
  • Projenin ar-ge/inovasyon yönü P
  • rojenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği Projenin sağlayacağı katma değer
  • Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb. OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

Ülkemizde bir çok şirket teşvik ve hibelerden yararlanmak istemektedir fakat sahip oldukları iş yükü ve içinde bulundukları rekabet ortamı yüzünden bu desteklerden etkili bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Projelerinin hangi kapsamda nitelendirilmesi gerektiği ve alınacak desteklerin hangi aşamalarla uygulanacağını bilmemektedirler.

Bu aşamada TARAFTECH Danışmanlık ülke genelinde verilen teşvikler konusunda şirketlerin bulundukları sektör ve çalışma prensiplerini göz önünde bulundurarak şirketlere gerekli tüm desteği vermektedir. Projenin başından sonuna kadar firma ile beraber olan TARAFTECH Danışmanlığın destek süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayın.