Loading...
Home / Destekler / Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 2.000.000 TL'ye kadar bütçelendirilmiş projelerde, inşaat masrafları ve makina alımlarını konusunda proje bütçesinin %50'si hibe verilmektedir. 
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan tesis ve seraların yapımı,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, 
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
 • Soğuk hava deposu gibi yatırımları kapsamaktadır.

Programın son başvuru tarihi 29 Aralık 2016' ya uzatılmıştır.

Detaylı bilgi almak ve bizimle çalışmak için hemen iletişime geçin. 
Bütçe Üst Limiti: Konularına göre 500.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki projeler desteklenmektedir.
Hibe Oranı: %50
Desteklenen Proje Maliyetleri:
 • İnşaat Masrafları,
 • Makine/ekipman/malzeme alımları
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
 • Projenin kabul olması için yatırım yerinin başvuran kişiye ait olması veya en az 7 yıllığına kendilerine tahsis edilmiş/kiralanmış olması gerekmektedir. 
 • İnşaat gideri hibeye esas proje tutarının % 80’inden fazla olamaz. Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının %20 ‘sinden fazla olamaz. 
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi ile yürürlükte olan ilgili diğer şartnamelerine uygun olarak düzenlenmeli veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teknik Şartnamelerinin kullanılacağı yatırımcı tarafından taahhüt edilmelidir. Ayrıca hazırlanacak olan bu teknik şartnamede kullanılacak malzemelerin niteliği marka verilmeden detaylı olarak açıklanmalıdır. 
 • Hibe başvuru aşamasında, proje başvuru sahibi inşaat işlerine yönelik olarak avan veya uygulama/tatbikat/kati proje sunmak konusunda serbesttir. Ancak, hibe sözleşmesi aşamasında onaylanmış tatbikat/uygulama projeleri sunulması zorunludur. 
 • Proje başvuru sahipleri tarafından, avan projelere dayanılarak oluşturulacak hibeye esas proje tutarlarında oluşabilecek yanılmalar ve sapmalardan proje sahipleri sorumludurlar.  
 • Avan proje ile başvurulması halinde hazırlatılacak mimari projeye uygun makine yerleşim planı, inşaat, elektrik ve sıhhi tesisat projeleri yaklaşık maliyetleri veya toplam inşaat alanının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının metrekare birim fiyatları ile hesaplanan yaklaşık maliyeti başvuru dosyasında bulunmalıdır. Bu durumda projelerde onay şartı aranmaz. Hibe sözleşmesi aşamasında ise ilgili kanun ve mevzuatlara uygun proje değişiklikleri yapılabilir, bu durumda oluşacak fiyat artışları ayni katkı olarak karşılanır. 
 • Tatbikat projesi ile başvurulması halinde mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat vb. projeler ile bunların ayrıntılı metraj ve yaklaşık maliyetlerinin sunulmuş olması gerekir. Hibeye esas bu projenin; Serbest Müşavirlik Mühendislik Belgesi ve/veya Büro Tescil Belgesine sahip, gerekli meslek disiplinlerini (Ziraat Mühendisi, İnşaat Mühendisi vb.) barındıran kurum ya da kişi/kişilerce hazırlanmış ve onaylanmış olması gerekmektedir.  

Ülkemizde bir çok şirket teşvik ve hibelerden yararlanmak istemektedir fakat sahip oldukları iş yükü ve içinde bulundukları rekabet ortamı yüzünden bu desteklerden etkili bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Projelerinin hangi kapsamda nitelendirilmesi gerektiği ve alınacak desteklerin hangi aşamalarla uygulanacağını bilmemektedirler.

Bu aşamada TARAFTECH Danışmanlık ülke genelinde verilen teşvikler konusunda şirketlerin bulundukları sektör ve çalışma prensiplerini göz önünde bulundurarak şirketlere gerekli tüm desteği vermektedir. Projenin başından sonuna kadar firma ile beraber olan TARAFTECH Danışmanlığın destek süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayın.