Loading...
Home / Destekler / Ekonomi Bakanlığı Destekleri / Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Destekleri

Ekonomi Bakanlığı – Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Destekleri

Ekonomi Bakanlığı teknik müşavirlik hizmetlerine yönelik olarak kapsamlı bir Devlet Yardımı programı yürütmektedir. Bu program ile teknik müşavirlik şirketlerinin yurtdışındaki ofisleri, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışı fuar, seminer ve konferanslara katılımları, pazar araştırması seyahatleri, mesleki sorumluluk sigortası ve yazılım harcamaları, yurtdışı teknik eğitim programlarına ve uluslararası mesleki yarışmalara katılımları, en az 4 katılımcı firma ile düzenleyecekleri yurtdışı heyetler, yurtdışında girmiş oldukları ihaleler sonucunda aldıkları teknik müşavirlik işleri Fiyat İstikrar ve Destekleme Fonu’ndan sağlanan kaynak ile desteklenmektedir.

Detaylı bilgi almak ve bizimle çalışmak için hemen iletişime geçin. 
Kimler Başvurabilir: Destek başvuru tarihinden önceki son 2 (iki) yıl içinde her bir yıla ilişkin ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’inin teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiği Yeminli Mali Müşavirden alınacak belge ve 2 (iki) İş Bitirme Belgesi (idarelerden alınacak resmi yazı veya fatura/onaylı fatura sureti) ile tevsik eden tüm Teknik Müşavirlik Şirketleri destekten yararlanabilirler.
Destek Süresi: 6 Yıldır.
Başvuru Zamanı: Kısıtlama yoktur.

SAĞLANAN DESTEKLER, PROJE MALİYETLERİ VE HİBE ORANLARI:

   1- Proje Desteği

Sözleşme Bedeli

Destek Tutarı - Maksimum

  2.000.000 $'a kadar

%20 - 300.000 $

  2.000.000 $  –    5.000.000 $

%15 - 500.000 $

  5.000.000 $  –  10.000.000 $

%10 - 750.000 $

10.000.000 $ üzeri

%7,5 - 1.000.000 $

2 - Yurtdışı Ofis Desteği (En fazla yedi ofis için)

Sözleşme BedeliDestek Tutarı - Maksimum

Kira Desteği

%50 - 40.000 $ (yıllık)

T.C. Vatandaşı İstihdam Desteği

%50 - 60.000 $ (yıllık)

Büro Personeli İstihdam Desteği

%50 - 36.000 $ (yıllık)

Danışmanlık Desteği

%50 - 30.000 $ (yıllık)

3 - Diğer Destekler

Sözleşme BedeliDestek Tutarı - Maksimum

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

%50 - 100.000 $ (yıllık)

Pazar Araştırması Desteğia

%70 - 35.000 $(yıllık)

Yurtdışı Fuar Katılım Desteği

%50 - 15.000 $ (fuar başına)

Seminer ve Konferans Katılım Desteği

%50 - 5.000 $ (seminer başına)

Yurtdışı Eğitim Desteği

%50 - 50.000 $ (yıllık)

Yazılım Desteği (CAD)

%50 - 50.000 $ (yıllık)

Mesleki Sorumluluk Sigortası Desteği

%50 - 50.000 $ (yıllık)

 

Türkiye'nin ekonomisi açısından Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörünün rolü artmaya devam etmektedir. Yurtdışına açıldığı 1972’den bugüne kadar muazzam büyüme rakamları kaydeden ve yakın coğrafyasında haklı bir itibar kazanan Türk yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü, özellikle 2003 yılından bu yana iş hacmini giderek artırmaktadır.

Türk yurtdışı müteahhitlik sektörü yurtdışında her yıl, ülkemizin yıllık mal ihracatının ortalama %20’si büyüklüğünde proje üstlenmektedir.

Ülkemizde bir çok şirket teşvik ve hibelerden yararlanmak istemektedir fakat sahip oldukları iş yükü ve içinde bulundukları rekabet ortamı yüzünden bu desteklerden etkili bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Projelerinin hangi kapsamda nitelendirilmesi gerektiği ve alınacak desteklerin hangi aşamalarla uygulanacağını bilmemektedirler.

Bu aşamada TARAFTECH Danışmanlık ülke genelinde verilen teşvikler konusunda şirketlerin bulundukları sektör ve çalışma prensiplerini göz önünde bulundurarak şirketlere gerekli tüm desteği vermektedir. Projenin başından sonuna kadar firma ile beraber olan TARAFTECH Danışmanlığın destek süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayın.