Loading...

ARGE Danışmanlığı

TARAFTECH, uzman kadrosu ile müşterilerinin istekleri doğrultusunda Enerji, Kimya, IT, Mekatronik, Üretim, Pazarlama gibi sektörlerde ARGE danışmanlığı faaliyetlerini gerçekleştirir. İşletmeye özel proje oluşturma, işletmenin halihazırda projelerini değerlendirme, geliştirme, projeler için fon bulma ve kabul edilen projelerin takibi ARGE Danışmanlığı kapsamında verilen başlıca hizmetlerdir.

TARAFTECH müşterileri için öncelikli olarak yararlandığı TÜBİTAK TEYDEB ( Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) destek fonu dışında; Avrupa Merkez Bankası, Almanya Merkez Bankası, Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Japon Kalkınma Bankası ve TURQUALITY fonlardan da zaman zaman faydalanmaktadır.

ARGE Danışmanlığı hizmeti müşteri işletmelerini her yönde geliştirmeyi ve piyasaya uyumlu hale getirmeyi amaçlar. İlk adımda TARAFTECH uzman kadrosu işletmeye özel pazar araştırmasıyla beraber marka ve proje değerlendirmesini gerçekleştirir. Ardından mevcut projelerin değerlendirmesi, iyileştirmeye açık konuların belirlenmesi ve piyasa taleplerine göre işletmelerin yol haritasının çizilmesi gelir.

TARAFTECH, proje oluşturma ve planlama süreçleri boyunca fikir geliştirme, seçilen fonun kriterlerine uygun proje dokümantasyonu, projenin maddi ve teknik boyutlarını detaylı olarak belirleme hizmetlerini sağlar. TARAFTECH kadrosunun her adımda işletme ile birlikte beraber şekillendirdiği bu süreçleri, projenin kabulüyle beraber projenin hayata geçişi takip eder.

Danışmanlık hizmetleri projenin teknik süreçlerinin yanı sıra bütün idari ve mali süreçleri de kapsar. ARGE danışmanlık hizmeti sonucunda, işletmelerin hem ticari duruşunu iyileşmekte, hem de özgün ürünleri geliştirilmektedir. Bu süreçler boyunca işletmenize gerekli ekonomik destek sağlanacak ve bu desteklere bağlı projelerin takibi, ürünlerin ortaya çıkışındaki süreçleri hızlandırıp belli bir düzene koyacaktır.