Loading...
Home / Destekler / Sanayi Bakanlığı Destekleri / Ar-Ge Merkezi Kurulumu Desteği

Ar-Ge Merkezi Kurulumu Desteği

Ar-Ge Merkezlerini; dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlayabiliriz.

Detaylı bilgi almak ve bizimle çalışmak için hemen iletişime geçin. 
Ar-Ge merkezi başvurusunda aranan ana şartlar;
 • 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
 • Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
 • İşletmenin; yeterli Ar-Ge altyapısına ve bilgi birikimine sahip olması,
 • Ar-Ge personelinin fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
 • Ar-Ge merkezlerinin Ar-Ge projelerinin bulunması,
 • Ar-Ge merkezlerinin ayrı fiziki mekân içinde yer alması şeklinde sıralanabilir.
Sağlanan Teşvikler: Kanun kapsamında vergisel ve sigorta primi teşviki sağlanmaktadır. Bunun dışında, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 100.000 TL’ye kadar Teknogirişim Sermaye desteği nakdi destek olarak verilmektedir. Vergi ve sigorta primi teşviki olarak destek sağlanan unsurlar aşağıda verilmiştir.
1. Ar-Ge indirimi - %100
2. Gelir vergisi stopajı teşviki:
    -Doktoralı Ar-Ge Personeli teşvik oranı: %90
    -Diğer Ar-Ge ve Destek personeli teşvik oranı: %80
3. Sigorta primi desteği - %50
4. Damga vergisi istisnası - %100
 
Teşvik Süresi: Sınırsız.
Başvuru Zamanı: Başvuru için zaman kısıtlaması yoktur.
 
Desteklenen Maliyetler:
 • İlk madde ve malzeme giderleri
 • Amortisman ve tükenme payları
 • Personel giderleri
 • Genel giderler
 • Vergi, resmi ve harçlar
 • Dışarıdan sağlanan danışmanlık ve hizmetler
 • Finansman giderleri
 
Ar-Ge Merkezi Kurulum Hizmetlerimiz
 • Analiz & Konfigürasyon
 • Ar-Ge Merkezi Denetleme İdaresi
 • Ar-Ge Merkezi Teknik Oluşumu

Ülkemizde bir çok şirket teşvik ve hibelerden yararlanmak istemektedir fakat sahip oldukları iş yükü ve içinde bulundukları rekabet ortamı yüzünden bu desteklerden etkili bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Projelerinin hangi kapsamda nitelendirilmesi gerektiği ve alınacak desteklerin hangi aşamalarla uygulanacağını bilmemektedirler.

Bu aşamada TARAFTECH Danışmanlık ülke genelinde verilen teşvikler konusunda şirketlerin bulundukları sektör ve çalışma prensiplerini göz önünde bulundurarak şirketlere gerekli tüm desteği vermektedir. Projenin başından sonuna kadar firma ile beraber olan TARAFTECH Danışmanlığın destek süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayın.