Loading...
Home / Destekler / TÜBİTAK Destekleri / 1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

1512 – TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programı'nın amacı bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Detaylı bilgi almak ve bizimle çalışmak için hemen iletişime geçin. 
Kimler Katılabilir: Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ve çağrı dokümanında belirtilen ilave koşulları yerine getiren herkes katılabilir.
Başvuru Zamanı: Çağrı duyurusunda proje başvuru tarih aralığı açıklanır.
Desteklenen Proje Maliyetleri:
  • Personel Maliyetleri
  • Makine/Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları
  • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
  • ARGE ve Test Faaliyetleri
  • Seyahat Giderleri
  • Malzeme ve Sarf Giderleri
 
Süreç:
a) Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.
b) Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla on sekiz (18) aydır.
c) Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.
 
Destek Miktarı:
Aşama 1 için TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.
Aşama 2 için;
a) Teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek teknogirişim sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir. Bu tutarın proje desteği üst sınırı yüz on bin (110.000) TL ve sermaye desteği üst sınırı kırk bin (40.000) TL’dir.
b) Teknogirişim sermaye desteği üst sınırları Bilim Kurulu tarafından arttırılabilir.
c) İş planına, destek kararının alındığı yılda geçerli Bilim Kurulu kararı ile alınmış olan teknogirişim sermaye desteği üst sınırı destek süresince uygulanır. Aşama 3 için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

Şirketiniz 1512 Süreci İçin Uygun mu?

Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, tekno girişim sermaye desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvurabilir. 

Ülkemizde bir çok şirket teşvik ve hibelerden yararlanmak istemektedir fakat sahip oldukları iş yükü ve içinde bulundukları rekabet ortamı yüzünden bu desteklerden etkili bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Projelerinin hangi kapsamda nitelendirilmesi gerektiği ve alınacak desteklerin hangi aşamalarla uygulanacağını bilmemektedirler.

Bu aşamada TARAFTECH Danışmanlık ülke genelinde verilen teşvikler konusunda şirketlerin bulundukları sektör ve çalışma prensiplerini göz önünde bulundurarak şirketlere gerekli tüm desteği vermektedir. Projenin başından sonuna kadar firma ile beraber olan TARAFTECH Danışmanlığın destek süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayın.