Loading...
Home / Destekler / TÜBİTAK Destekleri / 1511 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı

1511 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,
  • Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması,
  • Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi,
  • Özgün teknolojilerin geliştirilmesi,
  • Teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.
Detaylı bilgi almak ve bizimle çalışmak için hemen iletişime geçin. 
Kimler Katılabilir: Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.
Hibe Oranı: Şirket KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, büyük ölçekli ise %60’ıdır. Ayrıca kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır.
Bütçe Sınırı: Çağrı duyurusunda açıklanır.
Destek Süresi: Çağrı duyurusunda açıklanır.
Başvuru Zamanı: Çağrı duyurusunda proje başvuru tarih aralığı açıklanır.
Desteklenen Proje Maliyetleri:
  • Personel Maliyetleri
  • Makine/Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları
  • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
  • ARGE ve Test Faaliyetleri
  • Seyahat Giderleri
  • Malzeme ve Sarf Giderleri

Şirketiniz 1511 Süreci İçin Uygun mu?

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı'nın diğer programlardan farkı özel sektör kuruluşlarının ülke ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla geliştirilmiş olmasıdır. Bu çerçevede hangi konularda ne tip projelerin destekleneceği ilan edilerek duyurulmakta ve proje başvuruları çağrılarda belirlenen kapsama göre değerlendirilmektedir.

Sabit destek oranlarının yüksek olması, genel gider desteği ve proje limitlerindeki uygulamalar bağlamında avantajlı bir program niteliğindedir. Destekten yararlanmak için öncelikli alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Öncelikli alanlar; BİT, Enerji, Sağlık, Gıda, Makine İmalat, Otomotiv, Savunma, Uzay ve Su alanlarıdır. Bu alanlar BTYK (Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu) tarafından belirlenmektedir. Bunlardan, BİT, Makine İmalat ve Otomotiv görece iyi olduğumuz ve hedef odaklı gelişimin istendiği; Enerji, Gıda, Sağlık, Uzay, Su ve Savunma alanları ise ihtiyaçların yüksek olduğu, ivme kazanılmasının istendiği alanlardır.

Ülkemizde bir çok şirket teşvik ve hibelerden yararlanmak istemektedir fakat sahip oldukları iş yükü ve içinde bulundukları rekabet ortamı yüzünden bu desteklerden etkili bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Projelerinin hangi kapsamda nitelendirilmesi gerektiği ve alınacak desteklerin hangi aşamalarla uygulanacağını bilmemektedirler.

Bu aşamada TARAFTECH Danışmanlık ülke genelinde verilen teşvikler konusunda şirketlerin bulundukları sektör ve çalışma prensiplerini göz önünde bulundurarak şirketlere gerekli tüm desteği vermektedir. Projenin başından sonuna kadar firma ile beraber olan TARAFTECH Danışmanlığın destek süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayın.