Loading...
Home / Destekler / TÜBİTAK Destekleri / 1509 - Uluslararası Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1509 - Uluslararası Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Tübitak 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı ve EUREKA, ERA-NET ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur.

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Detaylı bilgi almak ve bizimle çalışmak için hemen iletişime geçin. 
Kimler Katılabilir: Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilirler.
Hibe Oranı: Şirket KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, büyük ölçekli ise %60’ıdır.
Bütçe Sınırı: Kısıtlama bulunmamaktadır.
Destek Süresi: Kısıtlama bulunmamaktadır.
Başvuru Zamanı: Başvuru için zaman kısıtlaması yoktur.
Desteklenen Proje Maliyetleri:
  • Personel Maliyetleri
  • Makine/Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları
  • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
  • ARGE ve Test Faaliyetleri
  • Seyahat Giderleri
  • Malzeme ve Sarf Giderleri

Şirketiniz 1509 Süreci İçin Uygun mu?

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Başlangıç Programı sunduğu kazanımlar aşağıdaki gibidir;

  • Yeni teknolojilere kolay ve hızlı erişimin sağlanması
  • Know-how transferinin gerçekleşmesi
  • Uluslararası alanda lider firmalarla çalışma olanağının sağlanması
  • Yeni pazarlara açılma yollarının oluşturulması

1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Sanayi Destekleme Programı'ndan faydalanabilmek için sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olmanız yeterlidir.

Destekten yararlanabilmek için en az bir yabancı firma projeye ortak olmak ve ortak firmaların, eş zamanlı, uluslararası programlardan birine (EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET) başvurmuş olması gerekmektedir. Buradaki önemli olan husus uluslararası program ve 1509 program başvurularını paralel olarak yapmaktır. EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir.

EUREKA: Eureka pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.

ERA-NET: ERA-NET programları programa katılan ülke fonlama kuruluşlarınca uzun süreli işbirliklerine dayalı yürütülmektedir. ERA-NET programlarına, ilgili programın çağrı duyurusuna göre başvuru yapılabilmektedir. Her bir ERA-NET programı genellikle bir ya da birkaç alana odaklıdır. (Tekstil İmalat, Endüstriyel Biyoteknoloji, Ulaştırma, İleri malzeme Yeşil teknolojiler vb.)

EUROSTARS: Eurostars 2007'den beri başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Ar-Ge geliştiren kobiler ve onların yenilikçi Ar-Ge projelerine yönelik oluşturulmuş ortak bir programdır. Alt-üst yaklaşımı ile, uluslararası araştırma ve yenilikçi projelerin hızlı bir şekilde ticarileşmesini sağlar. Eurostars projelerinde yer almak büyüme, daha fazla inovasyon ve global pazara açılmak için pasaportunuz olabilir. Bütçesi 36 tane Eurostars ülkesi ve Horizan 2020 aracılığı ile Avrupa Birliği tarafından karşılanmaktadır.

Ülkemizde bir çok şirket teşvik ve hibelerden yararlanmak istemektedir fakat sahip oldukları iş yükü ve içinde bulundukları rekabet ortamı yüzünden bu desteklerden etkili bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Projelerinin hangi kapsamda nitelendirilmesi gerektiği ve alınacak desteklerin hangi aşamalarla uygulanacağını bilmemektedirler.

Bu aşamada TARAFTECH Danışmanlık ülke genelinde verilen teşvikler konusunda şirketlerin bulundukları sektör ve çalışma prensiplerini göz önünde bulundurarak şirketlere gerekli tüm desteği vermektedir. Projenin başından sonuna kadar firma ile beraber olan TARAFTECH Danışmanlığın destek süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayın.