Loading...
Home / Destekler / TÜBİTAK Destekleri / 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Tübitak 1507 KOBİ ARGE , KOBİ’leri Ar-Ge projesi yaparak büyümesini sağlamak için bu firmalar tarafından sunulan ilk beş projenin (ikisi ortaklı) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacı ile verilen bir destektir.

Sonuç beklentileri TUBİTAK tarafından; Ar-Ge kültürünün kazanılması, Proje yönetimi ve kaynak yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazanılması, Dokümantasyon yeteneğinin arttırılması, Nitelikli iş gücü istihdamının arttırılması, Yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, İthalatın azaltılması , Verimliliğin arttırılması, Üretim kalitesinin arttırılması, Rekabet gücünün arttırılması olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgi almak ve bizimle çalışmak için hemen iletişime geçin. 
Kimler Katılabilir: Türkiye’de KOBİ olarak faaliyet gösteren tüm sermaye şirketleri.
Hibe Oranı: %75 (geri ödemesiz)
Bütçe Sınırı: 500.000 TL (375.000 TL hibe)
Destek Süresi: 18 Ay
Başvuru Zamanı: Başvuru için zaman kısıtlaması yoktur.
Desteklenen Proje Maliyetleri:
 • Personel Maliyetleri
 • Makine/Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları
 • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
 • ARGE ve Test Faaliyetleri
 • Seyahat Giderleri
 • Malzeme ve Sarf Giderleri

Şirketiniz 1507 Süreci İçin Uygun mu?

1507 Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'ndan faydalanabilmek için şirketinizin bazı kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterlerin başında sermaye şirketi (limited ya da anonim şirket) ve KOBİ olma şartları gelmektedir. Şahıs şirketleri bu programdan faydalanamamaktadır.

KOBİ olma şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • 250 kişiden az çalışanı olan şirketler
 • Yıllık net satış hasılatı veya bilançosu 40 milyon TL’yi geçmeyen şirketler.(Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.)

1507 Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında şirketler üretimde kullanılan makine parkurunu geliştirmek ya da yeni üretim makinaları alma konusunda yanılgıya düşmektedirler. Standart üretimlerini makine parkurunu yenileyerek arttırmak isteyen firmalar için KOSGEB, Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı vb kurumlar tarafından sağlanan kredi destekleri mevcuttur.

1507 Ar-Ge destek programını yatırım desteklerinden ayıran konu inovasyon şartı aranmasıdır. TÜBİTAK’ın yapılacak Ar-Ge kapsamında bir know how üreten şirketleri destek kapsamına aldığı unutulmamalıdır. Bu şartlar altında desteklenen çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kavram, Konsept Geliştirme
 • Tasarım ve Modelleme Çalışmaları
 • Yapılabilirlik Etüdü Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları
 • Simülasyon ve Test Çalışmaları
 • Prototip Üretimi
 • Pilot Tesis Kurulumu ve Deneme Üretimi
 • Saha Denemeleri ve Revizyon Çalışmaları

Ülkemizde bir çok şirket teşvik ve hibelerden yararlanmak istemektedir fakat sahip oldukları iş yükü ve içinde bulundukları rekabet ortamı yüzünden bu desteklerden etkili bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Projelerinin hangi kapsamda nitelendirilmesi gerektiği ve alınacak desteklerin hangi aşamalarla uygulanacağını bilmemektedirler.

Bu aşamada TARAFTECH Danışmanlık ülke genelinde verilen teşvikler konusunda şirketlerin bulundukları sektör ve çalışma prensiplerini göz önünde bulundurarak şirketlere gerekli tüm desteği vermektedir. Projenin başından sonuna kadar firma ile beraber olan TARAFTECH Danışmanlığın destek süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayın.