Loading...
Home / Destekler / TÜBİTAK Destekleri / 1505 - Üniversite- Sanayi İşbirliği Destek Programı

1505 - Üniversite- Sanayi İşbirliği Destek Programı

Firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunabileceği bir destek programıdır.

Detaylı bilgi almak ve bizimle çalışmak için hemen iletişime geçin. 
Kimler Katılabilir: Programa, 1 (bir) yürütücü kuruluş ve 1 (bir) müşteri kuruluş ortak olarak başvurabilecektir. Müşteri kuruluş, Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketidir. Yürütücü kuruluş ise; yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleridir.
Hibe Oranı: Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ıdır.
Bütçe Sınırı: 1 Milyon TL Destek Süresi: 24 Ay
Başvuru Zamanı: Başvuru için zaman kısıtlaması yoktur.
Desteklenen Proje Maliyetleri:
 • Personel ve Bursiyer Maliyetleri
 • Makine/Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alımları
 • Hizmet Alım Giderleri
 • ARGE ve Test Faaliyetleri
 • Seyahat Giderleri
 • Malzeme ve Sarf Giderleri

Şirketiniz 1505 Süreci İçin Uygun mu?

1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı proje önerileri TUBİTAK tarafından aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir;

I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü
II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu
III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği olarak belirlenmiştir.

1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı'na sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur. Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

TÜBİTAK'a proje öneri başvurusu yapılmadan önce müşteri ve yürütücü kuruluş arasında TÜBİTAK’ın belirlediği asgari şartları içeren işbirliği sözleşmesi imzalanır. 1505 Üniversite - Sanayi İşbirliği Destek Programı'nı diğer desteklerden ayıran konu inovasyon şartı aranmasıdır. TÜBİTAK’ın yapılacak Ar-Ge kapsamında bir know how üreten projeleri destek kapsamına aldığı unutulmamalıdır. Bu şartlar altında desteklenen çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kavram, Konsept Geliştirme
 • Tasarım ve Modelleme Çalışmaları
 • Yapılabilirlik Etüdü Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları
 • Simülasyon ve Test Çalışmaları
 • Prototip Üretimi
 • Pilot Tesis Kurulumu ve Deneme Üretimi
 • Saha Denemeleri ve Revizyon Çalışmaları
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri

aşamalarının tamamını veya bir kısmını içermesi.

Ülkemizde bir çok şirket teşvik ve hibelerden yararlanmak istemektedir fakat sahip oldukları iş yükü ve içinde bulundukları rekabet ortamı yüzünden bu desteklerden etkili bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Projelerinin hangi kapsamda nitelendirilmesi gerektiği ve alınacak desteklerin hangi aşamalarla uygulanacağını bilmemektedirler.

Bu aşamada TARAFTECH Danışmanlık ülke genelinde verilen teşvikler konusunda şirketlerin bulundukları sektör ve çalışma prensiplerini göz önünde bulundurarak şirketlere gerekli tüm desteği vermektedir. Projenin başından sonuna kadar firma ile beraber olan TARAFTECH Danışmanlığın destek süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayın.